Giới thiệu

1. Lĩnh vực hoạt động

Đào tạo dạy học ngoại ngữ ANH-TRUNG-NHẬT-HÀN

Tư vấn thủ tục làm bằng lái xe ô tô - xe máy (A1, B2, C), nâng hạng bằng lái xe tại Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh, ....

2. Tầm nhìn – sứ mệnh – giá trị cốt lõi

Sứ mệnh: phổ cập giáo dục ngoại ngữ và bằng lái xe

Tầm nhìn: TOKYO là tổ chức hàng đầu về giáo dục (đào tạo ngoại ngữ + đào tạo lái xe) nhằm giúp mọi người phát huy tối đa tiềm năng học tập để sống hạnh phúc và thành đạt, cùng nhau xây dựng thế giới hòa bình, thịnh vượng.

Giá trị cốt lõi:

- Học viên là ông chủ duy nhất: với trung tâm, học viên là ông chủ duy nhất. Học viên có thể đuổi việc bất kỳ ai trong trung tâm, kể cả giám đốc bằng cách sang trung tâm khác học. Mọi người trong trung tâm không phân biệt bộ phận, vai trò, vị trí đều có nghĩa vụ, trách nhiệm mang lại lợi ích và làm hài lòng học viên, mỗi ngày đều phải cố gắng làm tốt hơn

- Tôn trọng cá nhân: nhân viên luôn được trao cơ hội tối đa để phát huy năng lực, phát triển bản thân và thành công cùng trung tâm. Luôn biết lắng nghe, không phân biệt vị trí cao thấp, dám đưa ra lời khuyên cho đồng nghiệp của mình. Dám nói thẳng, chia sẻ mọi suy nghĩ, quan điểm của mình cho dù có người không muốn nghe trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau. Công bằng và bình đẳng trong mọi tình huống.

- Tinh thần đồng đội: có chung niềm tin và mục tiêu vì sự phát triển của trung tâm. Không đố kỵ, nói xấu, gièm pha, bè phái. Giúp đỡ, trương trợ, quan tâm lẫn nhau, đối xử như anh em một nhà.

- Đổi mới liên tục: không bao giờ hài lòng, thỏa mãn với kết quả đã đạt được. Cải tiến liên tục để phát triển. Học tập cái mới, không ngừng sáng tạo để thành công.

3. Sơ đồ bộ máy tổ chức

4.  Đội ngũ cán bộ, nhân viên

1. Nguyễn Thanh Bình
Chức vụ: Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
Trình độ: Đại Học
Nơi làm việc:Trung Tâm Đào Tạo Ngoại Ngữ TOKYO
ĐTDĐ: 0931.520.888
E-mail:trungtamngoaingutokyo@gmail.com
Website: http://tokyo.edu.vn

2. Phí Văn Giáp
Chức vụ: Giám đốc đối ngoại
Trình độ: Đại Học
Nơi làm việc: Trung Tâm Đào Tạo Ngoại Ngữ TOKYO
ĐTDĐ: 0971.894.999
E-mail: phivangiap@tokyo.edu.vn
Website: http://tokyo.edu.vn

3. Tường Thị Thúy Hoa
Chức vụ: Giám Đốc CSKH
Trình độ: Đại Học
Nơi làm việc: Trung Tâm Đào Tạo Ngoại Ngữ TOKYO
ĐTDĐ: 0977.336.888
E-mail: giaovientokyo@gmail.com
Website: http://tokyo.edu.vn

4. Luyện Thị Tâm
Chức vụ: Nhân Viên Tư Vấn
Trình độ: Đại Học
Nơi làm việc: Trung Tâm TOKYO
ĐTDĐ: 0989.293.392
E-mail:
Website:http://tokyo.edu.vn

5. Vương Việt Long
Chức vụ: Nhân viên tư vấn
Trình độ: Đại Học
Nơi làm việc: Trung Tâm TOKYO
ĐTDĐ: 0987.358.858
E-mail: 
Website: http://tokyo.edu.vn

6. Đặng Văn Sơn
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ: Đại Học
Nơi làm việc: Trung Tâm Đào Tạo Ngoại Ngữ TOKYO
ĐTDĐ: 0965361357
E-mail: dangvanson@tokyo.edu.vn
Website: http://tokyo.edu.vn

7.Nguyễn Thị Tuyết
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ: Đại Học
Nơi làm việc: Trung Tâm Đào Tạo Ngoại Ngữ TOKYO
ĐTDĐ: 0972.281.009
E-mail: nguyenthithanh@tokyo.edu.vn
Website: http://tokyo.edu.vn