Cảm nhận học viên

  • Tokyo đã thay đổi tôi như thế nào?

    Tokyo đã thay đổi tôi như thế nào?

    Ngày:20/08/2017 lúc 00:35AM

    Xin chào cộng đồng TOKYO. Lần đầu tiên tôi nghe đến cái tên Câu Lạc Bộ Tiếng Anh TOKYO khoảng 9/2013 từ người bạn cùng phòng và nó rủ tôi đi nhưng tôi đã không đi vì khi đó tôi...