tuyển dụng

  • TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN tại Hưng Yên

    TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN tại Hưng Yên

    Ngày:25/05/2018 lúc 15:19PM

    🤗TIẾP TỤCTUYỂN ĐỒNG BỌN TRÊN CHUYẾN XE THÀNH CÔNG(Mảng này rất hay - không cần bằng cấp - lương cao - sung sướng cực độ)✅Công việc được biên chế chính thức trong Tập Đoàn TOKYO.✅Tham gia 1 team cộng đồng...